REALIZACJE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Montaż gruntowej pompy ciepła w Chudku

Inwestor: Urząd Gminy Kadzidło

Inwestycja: Montaż gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem sond w Zespole Szkół Chudek o mocy 159,12 kW

Data: 2017

Montaż gruntowych pomp ciepła w Kuninie

Inwestor: Urząd Gminy Goworowo

Inwestycja: Montaż gruntowych pomp ciepła z dolnym źródłem sond w SP Kunin o mocy 2×50 kW

Data: 2017

Montaż farmy fotowoltaicznej o mocy 40 kW

Inwestor: Graf Pracownia Architektoniczno – Graficzna Piotr Kuczyński

Inwestycja: „Montaż farmy fotowoltaicznej o mocy 40 kW dla firmy GRAF w Goniądzu”

Data: 2015 – 2016

Montaż gruntowej pompy ciepła w Stawiskach

Inwestor: Urząd Gminy Stawiski

Inwestycja: Montaż gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem sond w SP Stawiskach o mocy 134,6 kW

Data: 2016