REALIZACJE – ENERGETYKA

Modernizacja parku przed stadionem – etap I

Inwestor: Urząd Miasta Kolno

Inwestycja: „Budowa linii oświetleniowej oraz budowa nowego zasilenia parku przed stadionem”

Data: 2021

Tereny inwestycyjne Kolno – etap II

Inwestor: Urząd Miasta Kolno

Inwestycja: „Budowa linii zasilającej średniego napięcia, budowa oświetlenia, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej”

Data: 2019

Modernizacja ul. M.Konopnickiej w Kolnie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Kolnie

Inwestycja: „Przebudowa kolizji energetycznych, budowa oświetlenia, budowa infrastruktury telekomunikacyjnej”

Data: 2021

DW 503 Elbląg – Tolkmicko

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Inwestycja: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 503 na odcinku Elbląg – Tolkmicko – Podgrodzie” – roboty energetyczne i budowa oświetlenia

Data: 2013 – 2014

Obwodnica Szczuczyna

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

Inwestycja: „Budowa obwodnicy w miejscowości Szczuczyn” – roboty energetyczne

Data: 2013

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Łosewo – Niksowizna

Inwestor: Urząd Gminy Kolno

Inwestycja: „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego Łosewo – Niksowizna”

Data: 2015

Budowa linii zasilającej w Stawiskach

Inwestor: Urząd Gminy Stawiski

Inwestycja: „Budowa nowej linii zasilania do pomp ciepła w Szkole Podstawowej w Stawiskach”

Data: 2016

C.H. VENEDA Łomża

Inwestor: Centrum Informatyki „ZETO” S.A. w Białymstoku

Inwestycja: „Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru C.H. Veneda w Łomży”

Data: 2012 – 2013

Budynek magazynowo – usługowy firmy Grycan w Majdanie

Inwestor: Lodziarnie Firmowe Spółka z o.o. S.K.A

Inwestycja: „Wykonanie instalacji elektrycznych budynku handlowo – magazynowego firmy Grycan w Majdanie”

Data: 2015

PEC Radzyń Podlaski

Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim

Inwestycja: „Wykonanie instalacji elektrycznej w hali kotłów PEC Radzyń Podlaski”

Data: 2016