REALIZACJE – BUDOWNICTWO

Elewacja Szkoły Podstawowej w Kątach

Inwestor: Top Construction

Inwestycja: „Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Kątach”

Data: maj 2021

Modernizacja hali produkcyjnej i budynku trafostacji ZM KOLNO

Inwestor: ZM KOLNO

Inwestycja: „Modernizacja hali produkcyjnej Zakładu Mechanicznego w Kolnie oraz remont budynku trafostacji etap III i IV”

Data: 2021

Budowa budynków MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód

Inwestor: STRABAG Sp. z o.o.

Inwestycja: „Budowa budynków MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód w odcinku drogi ekspresowej S61 od węzła Kolno do węzła Stawiski”

Data: grudzień 2020 – maj 2021

Termomodernizacja budynków komunalnych w Kolnie

Inwestor: Urząd Miasta Kolno

Inwestycja: „Termomodernizacja budynków komunalnych położonych przy ul. Księcia Janusza 3,5,7,14 i 16 w Kolnie”

Data: wrzesień 2020

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak-Piotrowo

Inwestor: Gmina Ruciane-Nida

Inwestycja: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiniak-Piotrowo

Data: grudzień 2020

 

Przebudowa Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce

Inwestor: Urząd Gminy Turośl

Inwestycja: „budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce”

Data: listopad 2019

Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Wincencie

Inwestor: Urząd Gminy Kolno

Inwestycja:  „Przebudowa budynku OSP w Wincencie na budynek świetlicy wiejskiej”

Data: wrzesień 2019

Modernizacja hali produkcyjnej ZM KOLNO

Inwestor: ZM KOLNO

Inwestycja: „Przebudowa hali produkcyjnej Zakładu Mechanicznego w Kolnie pod nową hartownię oraz krajalnię”

Data: 2019

Modernizacja Dworca Autobusowego w Myszyńcu

Inwestor: Urząd Gminy Myszyniec

Inwestycja: „Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem”

Data: 2018

Modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach

Inwestor: Dom Kultury w Rucianem-Nidzie

Inwestycja: „Remont i modernizacja Izby Regionalnej w Wejsunach”

Data: 2019

Modernizacja budynków użyteczności publicznej gm. Myszyniec

Inwestor: Urząd Gminy Myszyniec

Inwestycja: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec”

Data: 2018

Wartość robót: 6 500 000,00 zł

Termomodernizacja biurowca ZM KOLNO

Inwestor: ZM KOLNO S.A.

Inwestycja: „Kompleksowa termomodernizacja biurowca ZM KOLNO S.A.”

Data: 2018

Modernizacja Zespołu Szkół w Chudku

Inwestor: Urząd Gminy Kadzidło

Inwestycja: „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”

Data: 2017

Wartość robót: 2 800 000,00 zł

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuninie

Inwestor: Urząd Gminy Goworowo

Inwestycja: „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”

Data: 2017

Wartość robót: 1 049 500,00 zł

Przebudowa pomieszczeń garażowych PIW w Kolnie

Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Inwestycja: „Przebudowa pomieszczeń garażowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie”

Data: 2016

Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski

Inwestor: Urząd Gminy Stawiski

Inwestycja: Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski wraz z montażem gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem sond w SP Stawiskach o mocy 134,6 kW

Data: 2016

Wartość robót: 2 326 399,13 zł

Wojewódzka Stajca Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

Inwestycja: „Budowa samochodowej myjni samoobsługowej 3-stanowiskowej z rozbiórką istniejącego budynku myjni na terenie bazy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 b”

Data: 2016

Wartość robót: 1 378 000,00 zł

Budowa kotłowni dla PGE w Zgierzu

Inwestor: PGE GiEK S.A. oddział Elektrociepłownia Zgierz

Inwestycja: Wykonanie budynku kotłowni wraz z zagospodarowaniem terenu pod kocioł 24 MW w PGE GiEK S.A. Zgierz

Data: 2015-2016

Wartość robót: 1 131 600,00 zł

 

Roboty żelbetowe w Sokołowie Podlaskim

Inwestor: SOKOŁÓW S.A.

Inwestycja: Roboty żelbetowe w obiekcie Elektrociepłowni SOKOŁÓW S.A. oddział Sokołów Podlaski

Data: 2015-2016

Uruchomienie nowego oddziału firmy GRAF zasilanego energią odnawialną

Inwestor: Graf Pracownia Architektoniczno – Graficzna Piotr Kuczyński

Inwestycja: Uruchomienie nowego oddziału firmy GRAF zasilanego energią odnawialną w Goniądzu

Data: 2014-2015

Modernizacja salonu sprzedaży w Mrągowie

Inwestor: ZOR BIRAWIT ul. Przemysłowa 11A, Mrągowo

Inwestycja: „Modernizacja budynku salonu sprzedaży maszyn rolniczych z zapleczem technicznym i infrastrukturą zewnętrzną utwardzeniem placów i dróg oraz modernizacją kotłowni, wycinką drzew i nowymi nasadzeniami w Mrągowie”.

Data: 2014

Stacja Paliw PUK w Kolnie

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie

Inwestycja: „Stacji Paliw Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie”

Data: 2014

Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów

Inwestor: KOMATRANS T. Kozikowski i R. Pisiak ul. Fabryczna 2, 18-500 Kolno

Inwestycja: „Budowa innowacyjnej stacji obsługi pojazdów”

Data: 2013-2014

Wartość robót: 2 275 500,39 zł

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie

Inwestycja:
Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe, dobudowa zewnętrznej klatki ewakuacyjnej oraz budowa wiaty w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Data: 2012

Magazyn biomasy w Spychowie

Inwestor: Energotechnika Warszawa

Inwestycja: Wykonanie Magazynu do gromadzenia biomasy w Spychowie woj. Warmińsko – Mazurskie

Data: 2011

Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabielu

Inwestor: Urząd Gminy Kolno

Inwestycja: Rozbudowa i nadbudowa Ośrodka Kultury w Zabielu.

Data: 2011-2012

Wartość robót: 988 000,00 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Białymstoku

Inwestor: Graf Pracownia Architektoniczno – Graficzna Piotr Kuczyński

Inwestycja: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Białymstoku przy ul. Czystej 14

Data: 2011-2012

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Inwestor: Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Inwestycja: Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku usługowym w zakresie oświaty szkolnictwa wyższego na cele dydaktyczne wraz ze zmianą konstrukcji dachu i robotami budowlanymi i robotami budowlanymi, rozbudową budynku o szyb windowy przy ul. Krakowskiej 9 w Białymstoku.

Data: 2010-2012

Wartość robót: 2 800 000 zł

Budowa budynku handlowo-usługowo-magazynowego w Szczuczynie

Inwestor: ZOR BIRAWIT w Szczuczynie

Inwestycja: Budowa budynku handlowo-usługowo-magazynowego firmy BIRAWIT w Szczuczynie.

Data: 2009-2011

Wartość robót: 2 009 962,20 zł

Budowa Stacji Kontroli Pojazdów w Białej Podlaskiej

Inwestor: TKS TRANS Biała Podlaska

Inwestycja: Budowa Stacji Kontroli Pojazdów wraz z automatyczną myjnią.

Data: 2007-2008