ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY EDUKACJI KULTURALNEJ W NIKSOWIŹNIE

Prezes firmy IN-KOL i Mariusz Wesołowski Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle podpisał umowę z wykonawcą zadania pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby edukacji kulturalnej w Niksowiźnie”.  Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków pozyskanych z   Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W zakresie zadania jest całkowita przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową nowych przyłączy do budynku.