Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce przebudowane!

W Listopadzie zakończono roboty związane z zadaniem pn. „budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce”.

Zakres robót obejmował:

Rozbudowę budynku i adaptację części istniejącej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu, wykonanie tarasu, wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych, budowa parkingów, chodników oraz terenów zielonych.

Wszystkim mieszkańcom gminy Turośl życzymy samych radosnych chwil związanych z tą inwestycją.