Rozpoczęto budowę Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce

W dniu 04.06.2019 w Urzędzie Gminy Turośl podpisana została umowa na zadanie pn. „budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Cieloszce”.

Zakres robót obejmuje:

Rozbudowę budynku i adaptację części istniejącej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z konstrukcją dachu, wykonanie tarasu, wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych, budowa parkingów, chodników oraz terenów zielonych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 10.11.2019 r.