Umowa na modernizację budynku OSP w Wincencie

W dniu 28.12.2018 w Urzędzie Gminy Kolno podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Wincencie na budynek świetlicy wiejskiej”.

Zakres robót obejmuje:

Docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, modernizację wieży widokowej, wykonanie oraz wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 20.08.2019 r.