Modernizacja budynków użyteczności publicznej gm. Myszyniec zakończona sukcesem!!

W ramach zadania pn. ” „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec” zmodernizowano obiekty: Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Straży Pożarnej w Wydmusach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku, Gminny Budynek Administracyjny w Myszyńcu Starym.

Najważniejszym elementem zadania było wykonanie 4 szt. instalacji OZE w postaci gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda o łącznej mocy ok 500 kW, oraz wykonanie dolnego źródła w postaci otworów technologicznych na głębokości ok 160 m każdy.

Wykonano również: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmodernizowano oświetlenie.

Łączna wartość robót wyniosła ok 6,5 mln złotych, a projekt współfinansowany był z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.