Dalsza modernizacja ZM KOLNO

Trwa przebudowa hali produkcyjnej Zakładu Mechanicznego w Kolnie. Celem modernizacji jest przygotowanie obiektu pod nową hartownię oraz krajalnię.

Zakres prac obejmuję wymianę ścian zewnętrznych, wymianę posadzek, wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia, wykonanie ścian działowych oraz kompleksową wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla tego zasłużonego zakładu w naszym mieście.