Szkoła w Kuninie zmodernizowana

Szkoła została zmodernizowana w ramach zadania pn. „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”.

Głównym elementem zadania był montaż dwóch gruntowych pomp ciepła, wykonanie odwiertów dolnego źródła oraz kompleksowa wymiana instalacji CO.

Wykonano również: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz zmodernizowano oświetlenie.

W ramach zadania wybudowano również kanalizację deszczową oraz drenaż budynku.