Umowa na „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami Zespołu Szkół w Chudku”

W dniu 21.07.2017 w budynku Urzędu Gminy Kadzidło podpisano umowę na zadanie pn. „Wykonanie układu dolnego źródła ciepła wraz z rurociągami na zewnątrz budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku”.

Zakresem planowanych robót obejmuje wykonanie odwiertów pionowych na głębokości ok 160 metrów, montaż sond gruntowych oraz wprowadzenie sond do budynku szkoły podstawowej w Chudku.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2017 r.