Umowa na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kuninie wraz z montażem pompy ciepła”

W dniu 14.06.2017 w Urzędzie Gminy Goworowo podpisana została umowa na zadanie pn. „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”.

Zakres robót obejmuje:

docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, gruntowną wymianę instalacji CO wraz z montażem gruntowej pompy ciepła, wykonanie odwiertów dolnego źródła oraz wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 20.10.2017 r.