in-kol

Aktualności:

  • Dalsza modernizacja ZM KOLNO
    Trwa przebudowa hali produkcyjnej Zakładu Mechanicznego w Kolnie. Celem modernizacji jest przygotowanie obiektu pod nową hartownię oraz krajalnię. Zakres prac obejmuję wymianę ścian zewnętrznych, wymianę posadzek, wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia, wykonanie ścian działowych oraz […]
  • Zakończono przebudowę dworca PKS w Myszyńcu
    W ramach zadania pn. „Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem” wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych budynku, docieplenie stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz […]
  • Umowa na modernizację budynku OSP w Wincencie
    W dniu 28.12.2018 w Urzędzie Gminy Kolno podpisana została umowa na zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Wincencie na budynek świetlicy wiejskiej”. Zakres robót obejmuje: Docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę pokrycia dachowego, modernizację wieży […]
 

In-Kol Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno

tel: 86 278 36 36