in-kol

Aktualności:

  • Szkoła w Kuninie zmodernizowana
    Szkoła została zmodernizowana w ramach zadania pn. „Efektywność energetyczna związana z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej w Kuninie w gminie Goworowo”. Głównym elementem zadania był montaż dwóch gruntowych pomp ciepła, wykonanie odwiertów dolnego źródła oraz kompleksowa wymiana […]
  • Zespół Szkół w Chudku po modernizacji
    Placówka została zmodernizowana w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła”. W ramach prac wykonane zostało docieplenie, zmieniono pokrycie dachowe, […]
  • Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gm. Myszyniec
    Trwa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej gminy Myszyniec. Roboty budowlane i instalacyjne prowadzone są w obiektach Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Myszyńcu Starym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach, Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Białusnym Lasku […]
 

In-Kol Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 2

18-500 Kolno

tel: 86 278 36 36